Thursday, April 3, 2014

Big data showdown: Cassandra vs. HBase